v Brně a Jihomoravském kraji

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkuji vám, že podporujete péči o nevyléčitelně nemocné a umírající.

 

Myslím, že konference splnila to, co jsme si přáli. Propojila nás poskytovatele, inspirovali jsme se jeden od druhého a setkali se se zástupci státní správy, kteří mají vliv na organizaci zdravotní a sociální péče v našem jihomoravském regionu. Věřím, že se nám podaří vytvořit sít poskytovatelů obecné i specializované paliativní péče tak, aby byla dostupná těm, kteří jí potřebují.

 

Bojíme se, že rozvoj paliativní péče bude hodně drahý, slýcháme, že rozvoj není třeba, jelikož již všechny služby dobře a dostatečně fungují? Ráda bych ocitovala MUDr. Kalvacha: čím déle budeme otálet, tím budou náklady větší. Nedostatečná péče přináší utrpení a utrpení přinese další náklady. A že jsou služby dostačující? Stále je řada nemocných, kteří v rozporu se svým přáním umírají v nemocnicích, je řada rodin, které neví, jak o své blízké pečovat doma – a v budoucnu to nebude jiné, pokud s tím něco neuděláme.

 

Přála bych nemocným, kteří chtějí závěr života prožít doma, aby kromě profesionální péče zdravotních sester s laskavým a osobním přístupem, kterou již v řadě regionů mají, měli všichni i svého ošetřujícího lékaře, který bude dostatečně zkušený a odborně zdatný, který na ně bude mít čas a v pravou chvíli jim nabídne veškerou léčbu.

 

Web, který jsme ke konferenci vytvořili, nám bude sloužit dále, budeme se na něm vzájemně informovat o rozvoji paliativní péče v našem regionu. Prosím, zůstaňme v kontaktu a pracujme společně na tom, abychom mohli profesionálně a komplexně nabízet své zdravotní i sociální služby ku prospěchu našich pacientů a klientů.

 

MUDr. Regina Slámová