v Brně a Jihomoravském kraji

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolujeme si vás pozvat na 2. regionální paliativní konferenci, letos na téma Paliativní péče ve zdravotnictví a sociálních službách. Konference se koná 24. a 25. 10. 2018 pod záštitou Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje.

Registrace na konferenci

 
V rámci konference jsme letos připravili dotazník pro poskytovatele paliativní péče a prosíme vás o jeho vyplnění. Odpovědi chceme využít ke zmapování rozsahu a dostupnosti služeb obecné a specializované paliativní péče v našem regionu. Našim cílem je být nápomocni ke koncepční rozvaze a plánu k vytvoření sítě různých forem paliativní péče, které budou umožnovat návaznost a komplexnost a tím i efektivnost paliativní péče poskytované v JMK. Data z dotazníku budou prezentována na konferenci a pak máme v plánu je dále využít v diskuzi se zástupci státní správy a samosprávy a zřizovateli zdravotních a sociálních služeb v regionu.

Vyplnit dotazník

A aby toho nebylo málo, tak jsme pro orientaci přichystali ještě jeden dotazník o paliativní péči pro lidi žijící v Jihomoravském kraji. Budete-li chtít rozešlete jej všem svým příbuzným, přátelům i známým:

Dotazník pro obyvatele JMK