1|konference

1. regionální paliativní konference

Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty v závěru života v domácím prostředí


Hlavním výstupem 1. regionální paliativní konference v říjnu 2017, které se zúčastnilo sto sedmdesát zástupců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, bude vytvoření pracovní skupiny, jež by měla připravit kvalitní a efektivní koncepci paliativní péče v Brně a Jihomoravském kraji.
Přednášky a zkušenosti si můžete pročíst / stáhnout v sekci prezentace.
Záznam panelové debaty Jak vybudovat systém péče o nevyléčitelně nemocné
Podrobný program konference
Plakát A4 pdf
Tisková zpráva
Příloha 1
Příloha 2