Vznik pracovní skupiny

13.09.2017

Hlavním výstupem konference, které se zúčastnilo sto sedmdesát zástupců poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, bude vytvoření pracovní skupiny, jež by měla připravit kvalitní a efektivní koncepci paliativní péče v Brně a Jihomoravském kraji.