926

30.10.2017

Domácí paliativní péče se dnes ocitla ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví jako služba hrazená pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění. Ve Sbírce zákonů se objevilo pár řádků, které zásadně mění fungování mobilní specializované paliativní péče neboli domácích hospiců: Společná tisková zpráva České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců. Nyní tedy zbývá „jen“ uvést vyhlášku v život a zajistit kvalitní a dostupnou paliativní péči všem pacientům, kteří si ji budou přát. Je před námi všemi – lékaři, sestrami, pojišťovnami, kraji, ale i veřejností – ještě pořádný kus práce. Ale radost dnes máme velikou!