Překlad Rezoluce Světové zdravotnické organizace o paliativní péči

Česká společnost paliativní medicíny

Dává na svém webu k dispozici překlad rezoluce WHO s názvem Posilování paliativní péče jako součásti komplexní péče v průběhu celého života. Jedná se o zásadní dokument, vyjadřující naléhavost rozvoje paliativní péče ve všech členských zemích, mezi nimiž je i ČR. Cílem rezoluce je podpořit jednotlivé členské státy, aby na základě analýzy paliativních potřeb ustanovili systém, který by na úrovni národních států zajistil, aby paliativní péče byla dostupná pro všechny potřebné pacienty, bez ohledu na jejich finanční možnosti, sociokulturní status nebo místo bydliště. „V České republice v současnosti probíhá řada systémových změn, které by měly přispět k většímu rozšíření a lepší dostupnosti paliativní péče, jako je například nová úhradová vyhláška pokrývající práci mobilních domácích hospiců nebo zakládání multidisciplinárních paliativních týmů v českých nemocnicích,“ uvádí Kancelář WHO v České republice a dodává: „Doufáme, že český překlad rezoluce se stane pro týmy prosazující tyto změny vítanou oporou.“