3|konference

3. regionální paliativní konference

Paliativní péče kde, kdy, jak
19. listopadu 2019
8—19.30 hodin
Sněmovní sál na Nové radnici v Brně


Dopolední programový blok Organizace paliativní péče bude zahrnovat sociodemografická data populace v našem kraji v souvislosti s regionálními možnostmi péče o nevyléčitelně nemocné, představení koncepce paliativní péče v Jihomaravském kraji a seznámení se s tématy paliativní péče v různých zařízeních sociální i zdravotní péče. Po diskusi a společném obědě budou přestaveny příklady dobré praxe v programovém bloku Paliativní péče v praxi. Konkrétně paliativní péče z pohledu praktického lékaře, pediatra, geriatra, konziliárního týmu v nemocnici a nemocničního kaplana. A navečer bude následovat společný raut.


Podrobný program programových bloků zveřejníme již brzy po potvrzení přednášejících.
Registrace na konferenci bude spuštěna v říjnu 2019.