3|konference

3. regionální paliativní konference

Paliativní péče — kde — kdy — jak

19. listopadu 2019

Sněmovní sál na Nové radnici v Brně

 

08.00
08.30 — zahájení

08.45 — Paliativní péče – Quo vadis
MUDr. Josef Drbal
09.15 — Pracovní verze koncepce paliativní péče v JMK
MUDr. Ondřej Sláma
09.40 — Paliatr Vysočina: jak jsme došli k projektu ELFis, datová základna paliativní péče
MUDr. Ladislav Kabelka
10.10 — Koncepce dětské paliativní péče v ČR
MUDr. Mahulena Exnerová

10.40 — přestávka

11.00 — Stárnutí populace – úskalí a možnosti pro zdravotní a sociální služby z pohledu geriatra
MUDr. Zdeněk Kalvach
11.35 — Paliativní péče v terénu
MUDr. Anna Vlčková
12.05 — Paliativní péče v sociálních zařízeních
JUDr. Vlasta Hrabcová
12.35 — Kdo potřebuje paliativní péči v domácím prostředí?
MUDr. Regina Slámová

13.00 — oběd

14.00 — Spolupráce lůžkového hospice s jinými zdravotnickými zařízeními
MUDr. Marcela Tomíšková
14.30 — Paliativní péče z pohledu praktického lékaře
MUDr. Jaroslav Grodl
15.00 — Syndrom frailty a možnosti jeho prevence a užitečné intervence
MUDr. Adam Lukáč

15.30 — přestávka

15.45 — Výživa u pacientů s těžkou demencí, PEG ano či ne?
MUDr. Hana Matějovská Kubešová
16.15 — Paliativní konziliární tým v nemocnici
Mgr. Kateřina Ledererová
16.45 — Paliativní konziliární tým v nemocnici
MUDr. Adam Houska

17.15 — závěrečná diskuse

17.45 — neformální setkání při občerstvení
19.00


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16. a bude o hodnocena kredity. Nelékařským účastníkům konference bude vystaven certifikát o účasti s časovou dotací. Účast na konferenci je bez konferenčního poplatku a kapacita je omezena. Registrovat se můžete ZDE


Plakát 3. regionální paliativní konference ke stažení, vytištění a šíření