adresář služeb

Budeme se snažit postupně vytvářet zcela konkrétní adresář služeb, na které se můžeme obrátit v rámci potřeb našich pacientů.


Lůžkový hospic
Domácí hospic / mobilní specializovaná paliativní péče
Ambulance paliativní péče
spolupracující Domácí ošetřovatelská péče