Překlad Rezoluce Světové zdravotnické organizace o paliativní péči

Česká společnost paliativní medicíny

Dává na svém webu k dispozici překlad rezoluce WHO s názvem Posilování paliativní péče jako součásti komplexní péče v průběhu celého života. Jedná se o zásadní dokument, vyjadřující naléhavost rozvoje paliativní péče ve všech členských zemích, mezi nimiž je i ČR. Cílem rezoluce je podpořit jednotlivé členské státy, aby na základě analýzy paliativních potřeb ustanovili systém, který by na úrovni národních států zajistil, aby paliativní péče byla dostupná pro všechny potřebné pacienty, bez ohledu na jejich finanční možnosti, sociokulturní status nebo místo bydliště. „V České republice v současnosti probíhá řada systémových změn, které by měly přispět k většímu rozšíření a lepší dostupnosti paliativní péče, jako je například nová úhradová vyhláška pokrývající práci mobilních domácích hospiců nebo zakládání multidisciplinárních paliativních týmů v českých nemocnicích,“ uvádí Kancelář WHO v České republice a dodává: „Doufáme, že český překlad rezoluce se stane pro týmy prosazující tyto změny vítanou oporou.“


926

30.10.2017

Domácí paliativní péče se dnes ocitla ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví jako služba hrazená pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění. Ve Sbírce zákonů se objevilo pár řádků, které zásadně mění fungování mobilní specializované paliativní péče neboli domácích hospiců: Společná tisková zpráva České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců. Nyní tedy zbývá „jen“ uvést vyhlášku v život a zajistit kvalitní a dostupnou paliativní péči všem pacientům, kteří si ji budou přát. Je před námi všemi – lékaři, sestrami, pojišťovnami, kraji, ale i veřejností – ještě pořádný kus práce. Ale radost dnes máme velikou!