Konference

1. regionální paliativní konference


Podrobný program konference
Plakát A4 pdf
Tisková zpráva
Příloha 1
Příloha 2

záštita hejtmana Jihomoravského kraje