prezentace

seminář 19|6|2018
 
MUDr. Pavel Svoboda, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Paliativní péče v JMK?

MUDr. Regina Slámová, Hospic sv. Alžběty

Možnosti paliativní péče


plenární přednášky 1. regionální konference
 
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Česká společnost paliativní medicíny

Kteří pacienti potřebují paliativní péči?

Mgr. Jan Švancara, Národní datová základna paliativní péče

Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí?

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb

Zdravotní a sociální péče v komunitě

MUDr. Vladimír Marek, praktický lékař pro dospělé, Brno

Domácí specializovaná paliativní péče, její potřeba z pohledu praktických lékařů

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč

Víceúrovňová koncepce paliativní péče na Vysočině

MUDr. Zdeněk Bystřický, Palliativkonsiliardienst Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

Poskytování domácí paliativní péče v Rakousku

Mgr. Karel Kosina, Hospic sv. Alžběty
Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě
Standardy paliativní péče
Standardy hospicové paliativní péče

Standardy domácí paliativní hospicové péče


tématické workshopy 1. regionální konference
 
Mgr. Karolína Hrdá, Domov pro seniory Sue Ryder, Praha

Spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a MSPP

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., publikace Geriatrická paliativní péče
Alžběta Marková, MAS, příručka pro domácí paliativní týmy Hospic do kapsy

Co lze a nelze zvládnout v domácím prostředí (kazuistiky z domácí paliativní péče)

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. & MUDr. Regina Slámová & MUDr. Zdeněk Bystřický

Co je lege artis postup u pacientů v závěru života


zkušenosti z praxe 1. regionální konference
 
Bc. Ria Otrubová, Homedica s.r.o., Hodonín

Agentura domácí péče , Kazuistiky

Bc. Ivona Kuchaříková, Hospic sv. Josefa v Rajhradě u Brna

Mobilní hospic sv. Jana –prezentace , text

Alžběta Marková, MAS, Hospic sv. Alžběty, Brno

Možnosti a úskalí péče o nemocné v závěru života v domácím prostředí

Blažena Hanáková, Domácí hospic David, Charita Kyjov

Doprovázení terminálních pacientů a jejich rodinných příslušníků

MUDr. Dušan Zhoř, VPL Kyjov, s.r.o.

Primární péče, thanatologie, péče o terminálně nemocného pacienta

MUDr. Hana Miličková, Spolek Konipaska, domácí hospic Znojmo

Domácí hospicová péče na Znojemsku