prezentace

přednášky a odkazy 3. regionální konference

 
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. https://paliativa.cz/ podpora paliativní péče

Pracovní verze koncepce paliativní péče v JMK

MUDr. Mahulena Exnerová https://detska.paliativnimedicina.cz/ IV. Konference dětské paliativní péče se uskuteční 5. a 6. prosince 2019 v prostorách sídla Veřejného ochránce práv v Brně.

Koncepce dětské paliativní péče v ČR

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. https://elfis.iba.muni.cz/ datová základna paliativní péče

Paliatr Vysočina: jak jsme došli k projektu ELFis, datová základna paliativní péče

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. https://www.dustojnestarnuti.cz/publikace-ke-stazeni/ Institut důstojného stárnutí

Stárnutí populace – úskalí a možnosti pro zdravotní a sociální služby z pohledu geriatra

MUDr. Jaroslav Grodl https://paliativnipraktik.cz/

Paliativní péče z pohledu praktického lékaře

JUDr. Vlasta Hrabcová https://certifikace.paliativni-pristup.cz/ v sociálních službách

Paliativní péče v sociálních zařízeních

MUDr. Regina Slámová http://paliativnipece.info/odkazy/

Kdo potřebuje paliativní péči v domácím prostředí?

MUDr. Anna Vlčková

Paliativní péče v terénu

MUDr. Marcela Tomíšková

Spolupráce lůžkového hospice s jinými zdravotnickými zařízeními

Mgr. Kateřina Ledererová & MUDr. Adam Houska https://www.fnkv.cz/paliativni-a-podpurna-pece.php

Paliativní konziliární tým v nemocnici

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Výživa u pacientů s těžkou demencí, PEG ano či ne?

MUDr. Adam Lukáč

Syndrom frailty a možnosti jeho prevence a užitečné intervence

MUDr. Josef Drbal

Paliativní péče – Quo vadis


plenární přednášky 2. regionální konference

 
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Duchovní potřeby a spiritualita pacienta

JUDr. Barbora Vráblová, MA

Právní aspekty limitace péče

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Česká společnost paliativní medicíny

Paliativní péče v ČR – možnosti, limity a výzvy

MUDr. Regina Slámová, Mgr. Petra Kubáčková, Hospic sv. Alžběty

Jihomoravský kraj a poskytovatelé paliativní péče

Ing. Miroslav Březina, zástupce ředitele – ředitel sekce pro službu veřejnosti KrÚ Kraj Vysočina

Paliativní péče v Kraji Vysočina

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Paliatr Vysočina

Jak se daří spolupráce zdravotnických zařízení

MUDr. Pavel Svoboda, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Primární a specializovaná paliativní péče

Bc. et Bc. Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče

Zkušenosti se zaváděním mobilní specializované paliativní péče

Mgr. Květoslava Zapletalová, Hospic sv. Alžběty

Paliativní péče v lůžkovém hospici

MUDr. Robert Mazur, IHOK FN Brno

Paliativní péče v nemocnici

MUDr. Lenka Klimešová, Nemocnice Milosrdných bratří

Paliativní péče v intenzivní péči

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Ostravská univerzita

Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života

Ing. Mgr. Martin Lejsal, Mgr. Karolína Hrdá,
Průvodce poskytováním paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory – metodický materiál

Paliativní přístup Domovů pro seniory

Ing. Jitka Bednářová, Betanie – křesťanská pomoc, Brno

Paliativní péče v domovech pro seniory a jiných sociálních zařízeních aneb jak prakticky na to v Brně a JMK


seminář 19|6|2018

 
MUDr. Pavel Svoboda, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Paliativní péče v JMK?

MUDr. Regina Slámová, Hospic sv. Alžběty

Možnosti paliativní péče


plenární přednášky 1. regionální konference

 
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Česká společnost paliativní medicíny

Kteří pacienti potřebují paliativní péči?

Mgr. Jan Švancara, Národní datová základna paliativní péče

Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí?

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb

Zdravotní a sociální péče v komunitě

MUDr. Vladimír Marek, praktický lékař pro dospělé, Brno

Domácí specializovaná paliativní péče, její potřeba z pohledu praktických lékařů

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč

Víceúrovňová koncepce paliativní péče na Vysočině

MUDr. Zdeněk Bystřický, Palliativkonsiliardienst Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf

Poskytování domácí paliativní péče v Rakousku

Mgr. Karel Kosina, Hospic sv. Alžběty
Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě
Standardy paliativní péče
Standardy hospicové paliativní péče

Standardy domácí paliativní hospicové péče


tématické workshopy 1. regionální konference

 
Mgr. Karolína Hrdá, Domov pro seniory Sue Ryder, Praha

Spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a MSPP

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., publikace Geriatrická paliativní péče
Alžběta Marková, MAS, příručka pro domácí paliativní týmy Hospic do kapsy

Co lze a nelze zvládnout v domácím prostředí (kazuistiky z domácí paliativní péče)

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. & MUDr. Regina Slámová & MUDr. Zdeněk Bystřický

Co je lege artis postup u pacientů v závěru života


zkušenosti z praxe 1. regionální konference

 
Bc. Ria Otrubová, Homedica s.r.o., Hodonín

Agentura domácí péče , Kazuistiky

Bc. Ivona Kuchaříková, Hospic sv. Josefa v Rajhradě u Brna

Mobilní hospic sv. Jana –prezentace , text

Alžběta Marková, MAS, Hospic sv. Alžběty, Brno

Možnosti a úskalí péče o nemocné v závěru života v domácím prostředí

Blažena Hanáková, Domácí hospic David, Charita Kyjov

Doprovázení terminálních pacientů a jejich rodinných příslušníků

MUDr. Dušan Zhoř, VPL Kyjov, s.r.o.

Primární péče, thanatologie, péče o terminálně nemocného pacienta

MUDr. Hana Miličková, Spolek Konipaska, domácí hospic Znojmo

Domácí hospicová péče na Znojemsku