Příspěvky

Kteří pacienti potřebují paliativní péči?

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Česká společnost paliativní medicíny


Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí?

Mgr. Jan Švancara, Národní datová základna paliativní péče


Zdravotní a sociální péče v komunitě

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb


Agentura domácí péče , Kazuistiky

Bc. Ria Otrubová, Homedica s.r.o., Hodonín


Mobilní hospic sv. Jana –prezentace , text

Bc. Ivona Kuchaříková, Hospic sv. Josefa v Rajhradě u Brna


Možnosti a úskalí péče o nemocné v závěru života v domácím prostředí

Alžběta Marková, MAS, Hospic sv. Alžběty, Brno


Doprovázení terminálních pacientů a jejich rodinných příslušníků

Blažena Hanáková, Domácí hospic David, Charita Kyjov

 

Primární péče, thanatologie, péče o terminálně nemocného pacienta

MUDr. Dušan Zhoř, VPL Kyjov, s.r.o.


Domácí hospicová péče na Znojemsku

MUDr. Hana Miličková, Spolek Konipaska, domácí hospic Znojmo


Domácí specializovaná paliativní péče, její potřeba z pohledu praktických lékařů

MUDr. Vladimír Marek, praktický lékař pro dospělé, Brno


Spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a MSPP

Mgr. Karolína Hrdá, Domov pro seniory Sue Ryder, Praha


Co lze a nelze zvládnout v domácím prostředí (kazuistiky z domácí paliativní péče)

workshop
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., publikace Geriatrická paliativní péče
Alžběta Marková, MAS, příručka pro domácí paliativní týmy Hospic do kapsy


Co je lege artis postup u pacientů v závěru života

interaktivní workshop
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. & MUDr. Regina Slámová & MUDr. Zdeněk Bystřický


Víceúrovňová koncepce paliativní péče na Vysočině

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč


Poskytování domácí paliativní péče v Rakousku

MUDr. Zdeněk Bystřický, Palliativkonsiliardienst Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf


Standardy domácí paliativní hospicové péče

Mgr. Karel Kosina, Hospic sv. Alžběty
Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě
Standardy paliativní péče
Standardy hospicové paliativní péče


Jak vybudovat systém péče o nevyléčitelně nemocné v JMK

Záznam panelové debaty 1. regionální paliativní konference