Registrace

Vzdělávací akce 48930 je registrována Českou lékařskou komorou a 0099/16/2006 akreditována 10 kredity, účastníkům bude vystaven certifikát s časovou dotací 11 hodin.


dotazník1