Seminář

Program semináře 19|6|2018

budova Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
 

11:00—12:30 Obecná a specializovaná paliativní péče

MUDr. Regina Slámová — Hospic sv. Alžběty + MUDr. Pavel Svoboda — Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Různé formy paliativní péče ve zdravotně sociálním systému (domácí zdravotní péče, paliativní péče v nemocnicích, péče v hospicích, rozdíly obecné a specializované paliativní péče). Nová odbornost 926 – Mobilní specializovaná paliativní péče v domácím prostředí – informace o pravidlech, cílové skupině a využitelnosti nové odbornosti. Diskuze
 

13:30—15:30 Spolupráce v paliativní péči

MUDr. Regina Slámová + Alžběta Marková, MAS — Hospic sv. Alžběty + MUDr. Robert Mazúr — FN Bohunice

Kazuistiky spolupráce mezi různými formami paliativní péče (zdravotní péče v domácím prostředí, praktický lékař, hospicová péče, lůžková zdravotnická zařízení, ambulantní specialisté). Sdílení zkušeností
 

16:00—17:00 Specifická témata paliativní medicíny

MUDr. Ondřej Sláma — MOÚ

Kdo stanovuje paliativní plán léčby? Jak spolupracovat v péči o pacienta? U kterých pacientů je indikována paliativní péče? Diskuze kazuistik zejména pro lékaře


Registrace

seminar
Na uvedený kontakt vám bude doručeno potvrzení registrace a případné organizační pokyny.
Zaškrtněte, pouze pokud se chcete účastnit jen jednoho nebo dvou programových bloků.
Záštitu nad seminářem převzal předseda Výboru sociálně-zdravotního zastupitelstva JMK pan Milan Vojta, MBA, M.A.