1|konference

1. regionální paliativní konference

Multiprofesní spolupráce v péči o pacienty
v závěru života v domácím prostředí

Hlavním výstupem 1. regionální paliativní konference v říjnu 2017, které se zúčastnilo sto sedmdesát zástupců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, bude vytvoření pracovní skupiny, jež by měla připravit kvalitní a efektivní koncepci paliativní péče v Brně a Jihomoravském kraji.

Jednotlivé přednášky si můžete stáhnout v sekci prezentace.

Záznam panelové debaty Jak vybudovat systém péče o nevyléčitelně nemocné v JMK

Tisková zpráva