2|program

2. regionální paliativní konference

Paliativní péče ve zdravotnictví a sociálních službách


Středa 24. 10. 2018

zahájení konference 9.00—9.10

registrace účastníků od 8.00 v prostorách Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 1

 

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY 9.10—10.40

Primární a specializovaná paliativní péče

MUDr. Pavel Svoboda, DLBsH sv. Josefa Rajhrad

Paliativní péče v lůžkovém hospici

Mgr. Květoslava Zapletalová, Hospic sv. Alžběty Brno

Paliativní péče v domově pro seniory

Ing. Mgr. Martin Lejsal, Sue Ryder Praha

Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Ostravská univerzita

diskuse
přestávka na kávu 10.40—11.00
 

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY 11.00—12.30

Duchovní potřeby a spiritualita pacienta

P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Zkušenosti se zaváděním mobilní specializované paliativní péče

Bc. et Bc. Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče, z.ú.

Paliativní péče v intenzivní péči

MUDr.Lenka Klimešová, Nemocnice Milosrdných bratří p.o.,

Paliativní péče v nemocnici

MUDr. Robert Mazur, interní hematoonkologická klinika, FN Brno

diskuze
oběd 12.30—14.00
 

WORKSHOPY 14.00—16.00

1| Duchovní potřeby a spiritualita pacienta

P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D, (14—15.00)
Beseda s autorem těchto slov: „Duchovní potřeby jsou faktem, který, i když nám nevykreslí křivku na záznamník či není nijak měřitelný, se může ukázat i mnohem podstatnějším problémem, než je fyzická bolest.“ (z předmluvy ke knize Marie Svatošové, Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?)

2| Paliativní péče v domovech pro seniory a jiných sociálních zařízeních

Ing. Mgr. Martin Lejsal, Mgr. et Mgr. Karolína Hrdá

3| Konzultace kazuistik vašich pacientů s paliativním týmem

MUDr. Regina Slámová, MUDr. Karla Klinkovská, MUDr. Robert Mazur, Alžběta Marková, MAS, Mgr. Jana Křížová, Petra Kubáčková
Máte ve své praxi složité paliativní pacienty? V tomto workshopu budeme interaktivní formou diskutovat kazuistiky z vaší praxe, které byste rádi zkonzultovali s multidisciplinárním paliativním týmem. Máte-li zájem, pošlete nám svou kazuistiku na brno@paliativnipece.info do 10. 10. Na workshop jsou zváni všichni, kteří hledají inspiraci k „dobré praxi“.

4| Obtížné komunikační situace v paliativní péči

Mgr. Radka Alexandrová, klinický psycholog MOÚ Brno
Komunikační dovednosti jsou klíčovým nástrojem pro poskytování dobré (nejen) paliativní péče. Prakticky a interaktivně zaměřený workshop se bude věnovat základním teoretickým principům komunikace, praktickým ukázkám i individuálnímu nácviku komunikačních situací s nemocným, rodinou, v multidisciplinárním týmu. Přijďte a uvidíte, jak to dělat, aby nám komunikace byla pomocníkem a ne strašákem.

5| Paliativní péče pro laiky a pečující

MUDr. Pavel Svoboda, MUDr. Markéta Hanušová, Kateřina Rozbořilová, DiS
Paliativní péče je pro mnohé – nejenom laiky – zahalena rouškou tajemství. Stejně tak se z našeho slovníku často vytrácí slova nevyléčitelné onemocnění, závěr života a smrt. Tento workshop má za cíl tuto roušku odkrýt a vysvětlit, co si máme představit pod paliativní péčí a co od ní očekávat. Zároveň se na hraných scénkách pokusíme ukázat, jak obtížné, ale možné a užitečné je přijímat, ale i sdělovat špatnou diagnózu.

 


Čtvrtek 25. 10. 2018

Ranní pracovní setkání 8.00—9.30

1| Sociální práce v paliativní péči ve zdravotnických zařízeních aneb jak udržet kontinuitu péče

Kateřina Münzová, Mgr. Jana Křížová
V tomto workshopu, který je určen zejména pro sociální pracovníky, nám půjde o posouzení překážek, na které narážíme při předávání zdravotních informací a představ pacienta, personálu i rodiny o další péči, mezi nemocnicí a paliativním zařízením. Zajímavé bude i téma, jaké informace dostávají pacient a pečující o následné péči ze zdravotního zařízení.

2| Paliativní péče v domovech pro seniory a jiných sociálních zařízeních aneb jak prakticky na to v Brně a JMK

Ing. Jitka Bednářová, ředitelka Betanie – křesťanská pomoc, Brno
Setkání bude tematicky navazovat na workshop Paliativní péče v DS z prvního dne. Setkání se budou účastnit ředitelé, sociální pracovníci a vrchní sestry některých DS z JMK. Půjde o sdílení zkušeností, shrnutí problémů a hledání cest, jak vytvořit podmínky pro poskytování paliativní péče v zařízeních sociální péče, popř. v domácnostech klientů. Cílem je vytvořit návrh kroků, které by měly vést k zlepšení možností poskytovat paliativní péči v DS a posloužit k další diskuzi se zástupci Magistrátu města Brna, JMK , Asociace poskytovatelů sociálních služeb a zdravotních pojišťoven.

3| Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů

Alžběta Marková, MAS, Petra Šiprová
Na setkání bude představena výuka paliativní péče určená pro pracovníky, kteří působí v paliativní a hospicové péči v nemocnicích, hospicích, domácím prostředí/vlastním sociálním prostředí pacienta i v mobilní specializované paliativní péči (tj. pro lékaře, všeobecné sestry, praktické sestry a sociální pracovníky). Důraz je kladený na interaktivní metody výuky a praktické nácviky dovedností, včetně komunikace. Dozvíte se, co můžete od výuky očekávat, kde probíhá a co zahrnuje její praktická část.

přestávka na kávu 9.30—10.00
 

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY 10.00—11.30

Právní aspekty limitace péče

JUDr. Barbora Vráblová, MA

Paliativní péče v Kraji Vysočina, jak se daří spolupráce zdravotnických zařízení

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Paliativní péče v Kraji Vysočina

Ing. Miroslav Březina, zástupce ředitele – ředitel sekce pro službu veřejnosti KrÚ Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj a poskytovatelé paliativní péče

MUDr. Regina Slámová, MUDr. Robert Mazur, Petra Kubáčková

Paliativní péče v ČR – možnosti, limity a výzvy

MUDr. Ondřej Sláma Ph.D., předseda České společnosti paliativní medicíny

 

Paliativní péče v JMK | moderovaná diskuse s pozvanými hosty 11.30—12.30

Zakončení konference 12.30


Odborní garanti konference
 

MUDr. Regina Slámová, Hospic sv. Alžběty, Brno
MUDr. Pavel Svoboda, DLBsH sv. Josefa, Rajhrad u Brna
Ing. Jitka Bednářová, Betanie – křesťanská pomoc, Brno