3|konference

3. regionální paliativní konference

Paliativní péče — kde — kdy — jak

Konference je jednak zdrojem nových poznatků z oblasti paliativní péče, jednak místem setkání a výměny zkušeností různých poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, které pečují o pacienty s nevyléčitelnou nemocí či v závěru života. První ročník konference v roce 2017 byl zaměřen zejména na zmapování dostupnosti a kvality paliativní péče v Jihomoravském kraji. Výsledkem byl mimo jiné vznik odborné pracovní skupiny pověřené vytvořením koncepce paliativní péče pro Brno a kraj; komise pracuje již druhým rokem. Jedním z významných témat druhého ročníku konference byla péče o pacienty v pobytových sociálních zařízeních.

Hlavním tématem třetího ročníku konference byly možnosti provázání obecné a specializované paliativní péče s ostatními obory, tedy jak pacientovi usnadnit přechod z kurativní do paliativní léčby a jak co nejlépe naplnit jeho zdravotní i sociální potřeby. Přednášející uvedli své zkušenosti s paliativní medicínou v nemocnicích, ordinacích praktických lékařů i v terénu, tedy v domácím prostředí. Jednotlivé přednášky si můžete stáhnout v sekci prezentace.

„Vyspělá společnost musí umět zajistit důstojný přístup k umírajícím. Většina lidí si přeje odejít z tohoto světa vyrovnaně a v okruhu svých nejbližších. Jsem proto velmi rád, že se téma paliativní péče stává součástí debat o kvalitě života v Brně i v Jihomoravském kraji. Zejména mě těší, že se konference účastní stále více praktických i nemocničních lékařů, sociálních a zdravotních pracovníků z pobytových zařízení pro seniory nebo ze služeb domácí péče. Kvalitní péče je taková, kdy pacient nezůstává ani na okamžik opuštěn, a k tomu hospicová péče výrazně přispívá,“ prohlásil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.