3|registrace

3. regionální paliativní konference

Paliativní péče — kde — kdy — jak

Konference je určena odborníkům ve zdravotnictví a oblasti sociální péče v Jihomoravském kraji. Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají tito při registraci přednost. Počet osob přihlášených za organizaci není prozatím omezen, ale může se stát, že organizace, ze kterých se přihlásí více než čtyři zaměstnanci, budou po naplnění kapacity požádány o uvolnění místa dalším organizacím.
 
Širokou veřejnost a zájemce o paliativní péči srdečně zveme na setkání v Knihovně Jiřího Mahena na Klobližné v Brně ve středy 6. 11., 13. 11. a 27. 11 v 18 hodin, kde představíme možnosti rozvoje paliativní péče v Jihomoravském kraji, dobrovolnickou práci a péči hospice.
 

Registrace

 

registrace3
Na uvedený kontakt vám bude doručeno potvrzení registrace a případné organizační pokyny.
Vyberte prosím jednu z možností, která profesně nejvíce odpovídá vašemu zájmu o paliativní péči.
Na konferenci bude - v rámci spolupráce v JMK - prostor k představení vaší organizace i mimo přednášky, přineste proto informační materiály své instituce - letáčky, brožurky, vizitky apod.

Kliknutím na tlačítko | Přihlásit se na konferenci | poskytujete své osobní a kontaktní údaje a udělujete souhlas s jejich shromážděním a zpracováním ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na brno@paliativnipece.info