1|Program

Středa 11.10.2017

od 8.00 příchod účastníků

8.30 Zahájení konference, úvod, pozdravy

9.00 — 10.30 Plenární přednášky

Kteří pacienti potřebují paliativní péči?

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. | Masarykův onkologický ústav Brno

Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí?

Mgr. Jan Švancara | ÚZIS

Zdravotní a sociální péče v komunitě

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. | geriatr, internista, paliatr Praha
diskuze
přestávka na kávu

11.00 — 12.35 Zkušenosti z praxe

Možnosti a úskalí péče o nemocné v závěru života v domácím prostředí

Homedica s.r.o. — Bc. Ria Otrubová | Hodonín
Mobilní hospic sv. Jana — Bc. Ivona Kuchaříková | Hospic sv. Josefa v Rajhradě u Brna
Domácí hospic Tabita — Alžběta Marková, MAS | Hospic sv. Alžběty, o.p.s. v Brně
Domácí hospic David — Blažena Hanáková & MUDr. Dušan Zhoř | Charita Kyjov
Spolek Konipaska — MUDr. Hana Miličková | domácí hospic Znojmo

Domácí specializovaná paliativní péče, její potřeba z pohledu praktických lékařů

MUDr. Vladimír Marek | Brno
diskuze na téma obecná a specializovaná paliativní péče
polední přestávka

14.00 — 16/17.00 Tematické workshopy

Spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a MSPP

Mgr. Karolína Hrdá

Co lze a nelze zvládnout v domácím prostředí (kazuistiky z domácí paliativní péče)

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. & Alžběta Marková, MAS

Co je lege artis postup u pacientů v závěru života

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. & MUDr. Regina Slámová & MUDr. Zdeněk Bystřický

Podpora pečujících osob – zkušenosti a praxe

MgA. Hana Regnerová | Charita, Vyškov

Čtvrtek 12.10.2017

9.00 — 10.45 Plenární přednášky

Víceúrovňová koncepce paliativní péče na Vysočině

MUDr. Ladislav Kabelka , Ph.D. | Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč

Poskytování domácí paliativní péče v Rakousku

MUDr. Zdeněk Bystřický | nemocnice Mistelbach

Standardy domácí paliativní hospicové péče

Mgr. Karel Kosina | Hospic sv. Alžběty

Poskytování paliativní péče v Brně a Jihomoravském kraji – vize a plány

MUDr. Zora Prosková | Vedoucí Odboru zdraví Brno
přestávka na kávu

11.00 — 12.30 Panelová debata

Jak vybudovat systém péče o nevyléčitelně nemocné v JMK

pozvaní hosté a účastníci konference

12.30 — 14.30 Ukončení konference

raut

Podrobný program konference v pdf ke stažení či tisku

Vzdělávací akce 48930 je registrována Českou lékařskou komorou a 0099/16/2006 akreditována 10 kredity, účastníkům bude vystaven certifikát s časovou dotací 11 hodin.

 

Audiovizuální záznam konference bude pro studijní účely zveřejněn na internetu. Žádáme proto všechny účastníky, aby ve svých příspěvcích neuváděli citlivé a osobní údaje, které podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Pokud si vy sami nepřejete být v záznamu jakkoli zachyceni, dejte nám prosím vědět.