Seminář 19|6|2018

Program semináře 19|6|2018

budova Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
 

11:00—12:30 Obecná a specializovaná paliativní péče

MUDr. Regina Slámová + Alžběta Marková + Kateřina Münzová — Hospic sv. Alžběty, Brno | MUDr. Pavel Svoboda — Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad | MUDr. Hana Miličková — Spolek Konipaska, Znojmo

Různé formy paliativní péče ve zdravotně sociálním systému JMK. Kde a jak se poskytuje a pro koho je paliativní péče? Prostor pro komunikaci témat, která vás zajímají
 

13:30—15:30 Spolupráce v paliativní péči

MUDr. Regina Slámová + Alžběta Marková, MAS — Hospic sv. Alžběty, Brno | MUDr. Robert Mazúr — Interní hematoonkologická klinika FN Brno | MUDr. Hana Miličková — Spolek Konipaska, Znojmo

Kazuistiky spolupráce mezi různými formami paliativní péče (zdravotní péče v domácím prostředí, praktický lékař, hospicová péče, lůžková zdravotnická zařízení, ambulantní specialisté). Co potřebuje pacient? Sdílení zkušeností
 

16:00—17:00 Specifická témata paliativní medicíny

MUDr. Ondřej Sláma — Ambulance podpůrné a paliativní onkologie MOÚ, Brno

Kdo stanovuje paliativní plán léčby? Jak spolupracovat v péči o pacienta? U kterých pacientů je indikována paliativní péče? Diskuze kazuistik zejména pro lékaře


Záštitu nad seminářem převzal předseda Výboru sociálně-zdravotního zastupitelstva JMK pan Milan Vojta, MBA, M.A.