informace

Tato stránka slouží k informování, kontaktu a setkávání organizací a odborníků, kteří poskytují péči napříč zdravotními a sociálními službami v našem regionu. Snažíme se mapovat povědomí, rozsah a dostupnost služeb obecné a specializované paliativní péče tak, aby se v systému neztráceli lidé se svými potřebami. Našim cílem je být nápomocni ke koncepční rozvaze a plánu k vytvoření sítě různých forem paliativní péče, které budou umožnovat návaznost a komplexnost péče o nevyléčitelně nemocné. Chcete-li dostávat informace, pozvání na konference a semináře, zaregistrujte se
 

informace
Vyberte prosím jednu z možností, která profesně nejvíce odpovídá vašemu zájmu o paliativní péči.

Kliknutím na tlačítko | ZAREGISTROVAT | poskytujete své osobní a kontaktní údaje a udělujete souhlas s jejich shromážděním a zpracováním ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na brno@paliativnipece.info