2|Konference

2. regionální paliativní konference

Paliativní péče ve zdravotnictví a sociálních službách

Konference navazovala na loňský první ročník, kdy se poprvé za podpory Magistrátu města Brna setkali poskytovatelé různých forem paliativní péče v jihomoravském regionu. Jedním z výstupů této konference byl návrh na vytvoření pracovní skupiny pro paliativní péči v JMK. Po měsících jednání byla tato skupina při Odboru zdravotnictví JMK skutečně ustavena a měla již dvě jednání. Jejím cílem je přispět ke zlepšení a vývoji paliativní péče v ČR, vytvořit koncepci péče o pacienty v závěru života v Jihomoravském kraji a rozvinout debatu o paliativní péči s odborníky i veřejností.

Cílem letošní konference bylo kromě jiného zjištění rozsahu, dostupnosti a návaznosti služeb obecné a specializované paliativní péče a zmapování možností poskytování paliativní péče nejen ve zdravotnických, ale i v sociálních službách v Jihomoravském kraji. V rámci plenárních přednášek byly představeny různé formy paliativní péče, specifika paliativní péče v různých typech zdravotnických a sociálních zařízeních. Workshopy se zaměřily na předávání zkušeností a inspirace k dobré praxi. Jednotlivé přednášky si můžete stáhnout v sekci prezentace.

Konference se zúčastnilo sto devadesát zástupců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Odbornými garanty konference jsou MUDr. Regina Slámová, Hospic sv. Alžběty, MUDr. Pavel Svoboda, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, a Ing. Jitka Bednářová, Betanie – křesťanská pomoc. Záštitu převzali náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal, předseda Výboru sociálně-zdravotního zastupitelstva JMK Milan Vojta, MBA, M.A., a náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík. Spolupracujícími organizacemi jsou Hospic sv. Alžběty, Oblastní Charita Rajhrad, Diakonie Brno, Betanie – křesťanská pomoc, Naděje Brno a Nemocnice Milosrdných bratří.