prezentace

přednášky a odkazy 3. regionální konference

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. https://paliativa.cz/ podpora paliativní péče
Pracovní verze koncepce paliativní péče v JMK

MUDr. Mahulena Exnerová https://detska.paliativnimedicina.cz/ IV. Konference dětské paliativní péče se uskuteční 5. a 6. prosince 2019 v prostorách sídla Veřejného ochránce práv v Brně.
Koncepce dětské paliativní péče v ČR

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. https://elfis.iba.muni.cz/ datová základna paliativní péče
Paliatr Vysočina: jak jsme došli k projektu ELFis, datová základna paliativní péče

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. https://www.dustojnestarnuti.cz/publikace-ke-stazeni/ Institut důstojného stárnutí
Stárnutí populace – úskalí a možnosti pro zdravotní a sociální služby z pohledu geriatra

MUDr. Jaroslav Grodl https://paliativnipraktik.cz/
Paliativní péče z pohledu praktického lékaře

JUDr. Vlasta Hrabcová https://certifikace.paliativni-pristup.cz/ v sociálních službách
Paliativní péče v sociálních zařízeních

MUDr. Regina Slámová http://paliativnipece.info/odkazy/
Kdo potřebuje paliativní péči v domácím prostředí?

MUDr. Anna Vlčková Paliativní péče v terénu

MUDr. Marcela Tomíšková Spolupráce lůžkového hospice s jinými zdravotnickými zařízeními

Mgr. Kateřina Ledererová & MUDr. Adam Houska https://www.fnkv.cz/paliativni-a-podpurna-pece.php
Paliativní konziliární tým v nemocnici

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Výživa u pacientů s těžkou demencí, PEG ano či ne?

MUDr. Adam Lukáč Syndrom frailty a možnosti jeho prevence a užitečné intervence

MUDr. Josef Drbal Paliativní péče – Quo vadis

 

plenární přednášky2. regionální konference

P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Duchovní potřeby a spiritualita pacienta

JUDr. Barbora Vráblová, MA Právní aspekty limitace péče

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Česká společnost paliativní medicíny
Paliativní péče v ČR – možnosti, limity a výzvy

MUDr. Regina Slámová, Mgr. Petra Kubáčková, Hospic sv. Alžběty
Jihomoravský kraj a poskytovatelé paliativní péče

Ing. Miroslav Březina, zástupce ředitele – ředitel sekce pro službu veřejnosti KrÚ Kraj Vysočina
Paliativní péče v Kraji Vysočina

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Paliatr Vysočina
Jak se daří spolupráce zdravotnických zařízení

MUDr. Pavel Svoboda, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Primární a specializovaná paliativní péče

Bc. et Bc. Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče
Zkušenosti se zaváděním mobilní specializované paliativní péče

Mgr. Květoslava Zapletalová, Hospic sv. Alžběty
Paliativní péče v lůžkovém hospici

MUDr. Robert Mazur, IHOK FN Brno — Paliativní péče v nemocnici

MUDr. Lenka Klimešová, Nemocnice Milosrdných bratří — Paliativní péče v intenzivní péči

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Ostravská univerzita
Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života

Ing. Mgr. Martin Lejsal, Mgr. Karolína Hrdá Průvodce poskytováním paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory – metodický materiál
Paliativní přístup Domovů pro seniory

Ing. Jitka Bednářová, Betanie – křesťanská pomoc, Brno
Paliativní péče v domovech pro seniory a jiných sociálních zařízeních aneb jak prakticky na to v Brně a JMK

 

seminář 19|6|2018

MUDr. Pavel Svoboda, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Paliativní péče v JMK?

MUDr. Regina Slámová, Hospic sv. Alžběty
Možnosti paliativní péče

 

plenární přednášky1. regionální konference

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Česká společnost paliativní medicíny
Kteří pacienti potřebují paliativní péči?

Mgr. Jan Švancara, Národní datová základna paliativní péče
Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí?

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb
Zdravotní a sociální péče v komunitě

MUDr. Vladimír Marek, praktický lékař pro dospělé, Brno
Domácí specializovaná paliativní péče, její potřeba z pohledu praktických lékařů

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč
Víceúrovňová koncepce paliativní péče na Vysočině

MUDr. Zdeněk Bystřický, Palliativkonsiliardienst Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf
Poskytování domácí paliativní péče v Rakousku

Mgr. Karel Kosina, Hospic sv. Alžběty
Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě
Standardy paliativní péče
Standardy hospicové paliativní péče
Standardy domácí paliativní hospicové péče

 

tématické workshopy 1. regionální konference

Mgr. Karolína Hrdá, Domov pro seniory Sue Ryder, Praha
Spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a MSPP

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., publikace Geriatrická paliativní péče
Alžběta Marková, MAS, příručka pro domácí paliativní týmy Hospic do kapsy
Co lze a nelze zvládnout v domácím prostředí (kazuistiky z domácí paliativní péče)

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. & MUDr. Regina Slámová & MUDr. Zdeněk Bystřický
Co je lege artis postup u pacientů v závěru života

 

zkušenosti z praxe 1. regionální konference

Bc. Ria Otrubová, Homedica s.r.o., Hodonín
Agentura domácí péče, Kazuistiky

Bc. Ivona Kuchaříková, Hospic sv. Josefa v Rajhradě u Brna
Mobilní hospic sv. Jana –prezentace, text

Alžběta Marková, MAS, Hospic sv. Alžběty, Brno
Možnosti a úskalí péče o nemocné v závěru života v domácím prostředí

Blažena Hanáková, Domácí hospic David, Charita Kyjov
Doprovázení terminálních pacientů a jejich rodinných příslušníků

MUDr. Dušan Zhoř, VPL Kyjov, s.r.o.
Primární péče, thanatologie, péče o terminálně nemocného pacienta

MUDr. Hana Miličková, Spolek Konipaska, domácí hospic Znojmo
Domácí hospicová péče na Znojemsku