5|konference

5. regionální konference paliativní péče v Brně 2022

HLEDÁNÍ SPOLEČNÝCH CEST

10. 11. 2022 | 9:00 – 16:00 h. | Nová radnice, Brno

 

Hlavním tématem a také podtitulem letošního 5. regionálního setkání odborníků a zájemců o oblast paliativní péče, které pořádá statutární město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem, je HLEDÁNÍ SPOLEČNÝCH CEST při zajišťování paliativní péče. Již samotný název vyjadřuje snahu o spolupráci mezi různými poskytovateli zdravotní i sociální péče. A také hledání společné řeči pacienta, jeho blízkých a odborných specialistů, i odborníků v rámci mezioborové spolupráce.

Organizátorem akce je Odbor zdraví Magistrátu města Brna
https://zdravi.brno.cz/udalosti/regionalni-konference-paliativni-pece-v-brne-2022/ na jejich stránce naleznete podrobný program konference, formulář pro registraci a bude na ní vysílán i online přenos konference.