4|konference

4. regionální paliativní konference

Paliativní péče dnes a zítra

11. 11. 2021 v Brně

 

Hlavním tématem 4. regionálního setkání odborníků a zájemců o oblast paliativní péče, které pořádá statutární město Brno, je především spolupráce mezi institucemi při zajišťování paliativní péče. Svoje příspěvky budou prezentovat zástupci nemocnic, hospiců a ambulancí paliativní medicíny a další hosté. Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena zejména na organizaci paliativní péče, mezioborovou spolupráci a spolupráci jednotlivých organizací, zařazena jsou i témata věnovaná klinické praxi, spirituální péči, práci kaplanů v paliativním týmu a také téma pomoci pozůstalým.

Také letošní roční konference paliativní péče se koná pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Pro bližší informace a registraci na konferenci, navštivte stránku konference Odboru zdraví Magistrátu města Brna.