4|konference

4. regionální paliativní konference

23. listopadu 2020 v Brně

Letošní setkání odborníků a zájemců o paliativní péči se bude týkat spolupráce mezi institucemi při zajišťování paliativní péče. Prezentovat budou zástupci nemocnic, hospiců a ambulancí paliativní medicíny.
Možnosti mezioborové spolupráce budou zaměřeny na úskalí práce multidisciplinárních týmů. Dále se bude věnovat duchovním potřebám a možnostem spirituální péče a práci kaplanů v paliativním týmu.
Odborné přednášky se budou týkat paliativní léčby symptomů u neonkologických onemocnění.
A na závěr nabídne zkušenosti a příklady z praxe Co nás COVID-19 naučil?

Podrobný program bude zveřejněn společně s pozvánkou od Magistrátu města Brna již brzy.
Registrace bude spuštěna koncem října.