4|konference

4. regionální paliativní konference

11. listopadu 2021 v Brně

Letošní (po roce odložené) setkání odborníků a zájemců o paliativní péči se bude týkat spolupráce mezi institucemi při zajišťování paliativní péče. Prezentovat budou zástupci nemocnic, hospiců a ambulancí paliativní medicíny a nejen ti. Přednášky se budou věnovat organizaci paliativní péče, mezioborové spolupráci, ale i spolupráci jednotlivých organizací. Mužete se těšit na témata z klinické praxe, téma spirituální péče a práci kaplanů v paliativním týmu a téma pomoci pozůstalým.

Podrobný program bude zveřejněn společně s pozvánkou od Magistrátu města Brna již brzy.
Registrace bude spuštěna koncem září.