4|konference

4. regionální paliativní konference

Paliativní péče dnes a zítra

11. 11. 2021 v Brně

 

Hlavním tématem 4. regionálního setkání odborníků a zájemců o oblast paliativní péče, které pořádá statutární město Brno, je především spolupráce mezi institucemi při zajišťování paliativní péče. Svoje příspěvky budou prezentovat zástupci nemocnic, hospiců a ambulancí paliativní medicíny a další hosté. Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena zejména na organizaci paliativní péče, mezioborovou spolupráci a spolupráci jednotlivých organizací, zařazena jsou i témata věnovaná klinické praxi, spirituální péči, práci kaplanů v paliativním týmu a také téma pomoci pozůstalým.

Také letošní roční konference paliativní péče se koná pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Pro bližší informace a registraci na konferenci, navštivte stránku konference Odboru zdraví Magistrátu města Brna.
 
Na této stránce bude také konference přenášena online, aby se mohli účastnit, také ti zájemci, kteří nemohou, kvůli omezené kapacitě s ohledem na platná protiepidemická opatření přijet:

konference živě online