Odkazy&zdroje

Česká společnost paliativní medicíny
Centrum paliativní péče Pravidelný měsíční bulletin o tom nejdůležitějším, co se odehraje v paliativní péči.
Mobilní specializovaná paliativní péče
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Celostátní konference paliativní medicíny

Konference dětské paliativní péče v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE nadační fond Avast
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

vzdělávání

Vzdělávání v paliativní medicíně Specializační kurzy a konference pořádané ČSPM
Podpora paliativní péče + e—lerning
Webináře Centra paliativní péče
Fakta o paliativní péči
Jak se dobře postarat o pacienty v závěru života – Paliativní praktik
DESATERO PALIATIVNÍ PÉČE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE
Vzdělávací akce pořádané v rámci programu Paliatr Vysočina
PUBLIKACE O PÉČI O KŘEHKÉ GERIATRICKÉ PACIENTY
STANDARDY MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE

klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty

Krizový management symptomů u covid-19
Symptomatická léčba dušnosti (nejen) u covid-19
Delirium/agitovanost/zmatenost (nejen) u covid-19
Kontrolovaná terminální sedace pro refrakterní symptomy
Symptomatická léčba kašle (nejen) u covid-19
Využití online komunikace při intervenci paliativního týmu
Zásady telefonické krizové intervence
Symptomatická léčba úzkosti

nejen pro nemocné, pečující a pozůstalé

Umírání – informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé
KNIHY Nakladatelství Cesta domů
DO SMRTI DOBRÝ Praktický průvodce koncem života — rozcestník pro nemocné a pečující
Institut důstojného stárnutí
Pečuj doma
Žít déle doma
Klára pomáhá

ADRESÁŘ služeb paliativní péče

 

Národní datová základna paliativní péče
ELFis datová základna paliativní péče